HJORT & FRØIK kombinerer vores kunders rekrutteringsbehov med behovet for onboarding, organisatorisk læring og udvikling. Vi er et professionelt, dedikeret og effektivt konsulenthus, som siden 2007 har arbejdet med Search & Selection. Vi supplerer vores search & selection med stærke kompetencer indenfor organisatorisk læring. Vores ambition er altid at finde et bredere udvalg af talent og nye løsninger på vores kunders rekrutteringsbehov, hvilket giver øget værdi for både kandidat og virksomhed.

Search & Selection – med integreret Onboarding

Vores arbejdsmarkedet er karakteriseret af lav arbejdsløshed og dermed større konkurrence om ledige generelt og kandidater med særlige kompetencer og personprofiler i særdeleshed. Det er vores erfaring, at særligt i en tid som nu, er det vigtigt at tænke kreativt – ikke blot i forhold til, hvordan de rigtige kandidater findes og tiltrækkes. Der skal også tænkes kreativt i forhold til hvordan jobindhold kan tilrettelægges og justeres, og hvordan in-house kompetencer bedst kan bringes i spil. Og hvordan der bedst kan opnås en effektiv indslusning og fastholdelse af nye medarbejdere i organisationen gennem målrettede onboarding-aktiviteter.

HJORT & FRØIK har en unik tilgang til rekruttering og talenttiltrækning. Vi kombinerer vores mangeårige erfaringer indenfor search & selection og organisatorisk læring ved at inkludere et onboarding-forløb for finalekandidaten som en integreret del af search & selection.

Onboarding-forløbet er et skræddersyet læringsprogram, som er baseret på en 360°-analyse af jobprofilen gennem interview med ledere og nøglemedarbejdere i din virksomhed. Ved på denne måde at kombinere vores erfaringer med læring og en detaljeret foranalyse opnår vi et bredere udvalg af talent, et bedre match mellem kandidat og job og en bedre start på ansættelsen for både kandidat og virksomhed. Det er vores opfattelse, at der i branchen ofte tænkes for snævert og traditionelt i forhold til ønske-kandidater, og at kandidatudvalget derved bliver unødigt begrænset. Det integrerede onboardingforløb er også din virksomheds garanti for den optimale sparring, og vores garanti for at finde de rigtige kandidater. Læs mere om vores tilgang til search & selection her.

HJORT & FRØIK’s øvrige ydelser

Udover search & selection er vores kompetencer og erfaringer fokuseret indenfor organisatorisk læring, teknologi-implementering og organisations- og lederudvikling. Det er vores fokus at skabe udvikling, vækst, fremdrift, motivation og kompetencer i krydsfeltet mellem organisation, team, medarbejdere, ledere, forretning, kultur, strukturer og teknologi.

HJORT & FRØIK’s tilgang er at se forandringer i organisationer i et bredt forretningsmæssigt perspektiv, hvor de enkelte delelementer og handlinger kan ses som sammenhængende og indbyrdes afhængige – som en større eller mindre kulturtransformation. Igennem at fokusere på forandringen som en kulturtransformation opnår vi at få belyst nøglefaktorer, som ved en koordineret og sammenhængende indsats kan bringes til at spille sammen og understøtte hinanden.

Vores 3 kerneområder

Vores kunder er private virksomheder og offentlige organisationer, som har behov for at gennemføre større eller mindre forandringer, eller som har behov for support til at tiltrække og opbygge de nødvendige kompetencer og talenter. Opgaverne, som vi løser, er ofte komplekse og altid kundetilpassede, da ingen organisation er helt ens. Vi har beskrevet vores kompetencer og rådgivning indenfor 3 kerneområder:

null

Search & Selection

Klik her, for at få mere at vide

null

Organisatorisk læring & teknologi-implementering

Klik her, for at få mere at vide

null

Organisations- og lederudvikling

Klik her, for at få mere at vide

Vi er dog helt bevidste om, at disse områder ofte overlapper hos vores kunder. Og at elementer af de forskellige områder er i spil i de fleste af vores kunders organisationer i forskellige variationer. Vi er derfor bevidste om, at vores rådgivning altid er og vil være tilpasset situationen.

Vores værdier

Vi samarbejder med vores kunder i øjenhøjde på alle niveauer i organisationen. Vi har et innovativt, positivt og åbent syn på de udfordringer og/eller forandringer, vores kunder står overfor – baseret på et stærkt etisk fundament, høj faglighed og stor erfaring i forhold til organisation, team, medarbejdere, ledere, forretning, kultur, strukturer og teknologi.

Når vi igangsætter en opgave bruger vi allerførst tid på en grundig analyse af situationen og de underliggende faktorer og organisatoriske sammenhænge. Det er vores erfaring, at denne tid kommer godt tilbage, da vi på denne måde skaber et solidt fundament for samarbejdet og opgaveløsningen.

Fælles for vores rådgivning og ydelser er, at vi oftest arbejder med vores kunder, der hvor kompleksiteten i organisationen og forretningen er størst – og hvor potentialet for mulig gevinstrealisering er stort. Vi er eksperter i at træde til, når situationer er på vej til at spidse til, og/eller når de forventede resultater udebliver.

Du kan læse mere om vores kerneområder ved klikke på dem i felterne herover.

Eller du kan læse om vores team ved at klikke her.

Ønsker du vores kontaktinformationer, så klik her.

***