Betingelser
og praktiske oplysninger for kurser

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Du tilmelder dig et kursus hos HJORT & FRØIK ved at klikke på knappen i det orange felt til højre på denne side. Udfyld formularen og send den til os, så kontaker vi dig og sender dig efterfølgende en egentlig tilmeldingsblanket.

Når du udfylder tilmeldingsblanketten skal du huske oplyse os om evt. interne krav i din virksomhed til fakturaindhold som f.eks. referencer, indkøbsordrenumre, EAN-numre eller lignende. Såfremt der er sådanne krav til faktura skal de nødvendige referencer, numre eller lignende tydeligt fremgå af den udfyldte tilmeldingsblanket.

Du kan tilmelde dig frem til senest 35 kalenderdage før kursusstart. Når du har tilmeldt dig et kursus, modtager du en bekræftelse per mail.

Din tilmelding er bindende, men bliver du forhindret, eller ønsker du at afmelde din deltagelse af anden årsag, kan du afmelde dig igen efter betingelserne, som er beskrevet i afsnittet “Afmelding”.

Reservation
Har du brug for tid til at sikre dig, at du kan deltage på et kursus, er du velkommen til at reservere en kursusplads uforpligtende i op til 7 kalenderdage, dog kan reservationsperioden ikke vare længere end til 45 dage før kursusstart. Vi reserverer pladsen til dig i denne reservationsperiode. Efter reservationsperiodens udløb bortfalder din reservation.

Venteliste
Er der ikke plads på det ønskede kursus, kan vi tilbyde dig at skrive dig på en venteliste til dette kursus. Ventelisten oprettes, så snart kurset er fuldtegnet, og fyldes op i rækkefølge efter, hvornår man har bedt om at komme på ventelisten. Såfremt vi modtager en afmelding, kontakter vi personer på ventelisten i den rækkefølge, de står på listen. Ønsker 1. person på ventelisten ikke at gøre brug af den ledige plads, går tilbuddet om pladsen videre til nr. 2 osv. Såfremt du i kraft af din plads på ventelisten får tilbudt en ledig plads på kurset, holder vi pladsen til dig i 24 timer, inden vi tilbyder pladsen til næste person på listen.

Varighed af kursusdag
Kursusdagene følger som udgangspunkt følgende tidsplan:

  • 1. kursusdag: 10.00 – 17.00
  • 2. kursusdag: 9.00 – 17.00
  • 3. kursusdag: 9.00 – 16.00

Kursuscertifikat
Du modtager et kursuscertifikat efter afholdt kursus.

Kursusafgiften
Med mindre andet er anført er kursusmateriale, forplejning og overnatning inkluderet i kursusprisen.

Faktura og betaling
Du modtager faktura på hele kursusafgiften umiddelbart efter tilmelding. Priserne er anført i danske kroner ex. moms. Med mindre andet er aftalt i forbindelse med tilmelding, fremsendes faktura pr. mail til dig som kursist.

Betalingsbetingelserne er 14 kalenderdage netto fra faktureringsdato.

Såfremt HJORT & FRØIK ikke har modtaget betaling senest 5 kalenderdage inden kursusstart, betragtes dette som en afmelding, og nedenstående afmeldingsbetingelser gælder.

Afmelding
Ved afmelding af et kursus gælder følgende afmeldingsbetingelser:

  • Afmelding senest 45 dage før kursusstart, faktureres 25 % af kursusprisen.
  • Afmelding mellem 44 og 31 dage før kursusstart, faktureres 50 % af kursusprisen.
  • Afmelding mellem 30 og 15 dage før kursusstart, faktureres 75 % af kursusprisen.
  • Afmelding mindre end 14 dage før kursusstart, faktureres 100 % af kursusprisen.
  • Møder du ikke op til dit kursus, fakturerer vi hele kursusprisen – uanset årsag.

Hvis du er forhindret i at deltage på et kursus og en kollega gerne vil overtage din plads, kan du indtil 15 dage før kursusstart kontakte HJORT & FRØIK med henblik på overdragelse af din plads til din kollega. Det er dog en forudsætning for overdragelse af din kursusplads til denne kollega, at din kollega opfylder kursusforudsætningerne, og at HJORT & FRØIK vurderer, at din kollega kan matche holdsammensætningen på kurset.
Ved ændring af din tilmelding gælder ovenstående betingelser. Ved flytning/ændring/overdragelse af din kursustilmelding, faktureres et administrationsgebyr på kr. 500 ex. moms per ændring.

Forbehold
HJORT & FRØIK forbeholder sig alle rettigheder til f.eks. aflysning og/eller eventuelle ændringer i tid, sted, pris og kursusindhold eller lignende i forbindelse med, men ikke begrænset til, kursistafmeldinger, ændringer fra kursussteder, instruktørers sygdom, force majeure m.m.

Klik her for at gå tilbage til kursusbeskrivelsen

eller

Klik her for at tilmelde dig – eller få mere information om kurset

Tilmelding - eller mere information?

Hvis du ønsker at tilmelde dig et af vores kurser – eller bare ønsker yderligere information, så benyt vores kontaktformular.