HJORT & FRØIK er en professionel, dedikeret og effektiv konsulentvirksomhed.

Siden 2007 har vi arbejdet med Search & Selection, og gennem tiden har vi suppleret vores forretning med solide kompetencer inden for organisatorisk læring, teknologi-implementering og organisationsudvikling.

Vi kombinerer vores kunders rekrutteringsbehov med behovet for onboarding, fastholdelse og kulturtransformation. Vores ambition er altid at finde en bredere vifte af talenter og nye løsninger, der passer til vores kunders rekrutteringsbehov, hvilket giver øget værdi for kandidater og virksomheder. Vi tilbyder search & selection af kandidater fra mange EU-lande.

Læs mere om vores kompetencer herunder eller vores forretningsområder via oversigten til højre

Search & Selection – med integreret Onboarding

Vores arbejdsmarkedet er karakteriseret af lav arbejdsløshed og dermed større konkurrence om ledige generelt og kandidater med særlige kompetencer og personprofiler i særdeleshed. Det er vores erfaring, at særligt i en tid som nu, er det vigtigt at tænke kreativt – ikke blot i forhold til, hvordan de rigtige kandidater findes og tiltrækkes. Der skal også tænkes kreativt i forhold til hvordan jobindhold kan tilrettelægges og justeres, og hvordan in-house kompetencer bedst kan bringes i spil. Og hvordan der bedst kan opnås en effektiv indslusning og fastholdelse af nye medarbejdere i organisationen gennem målrettede onboarding-aktiviteter.

HJORT & FRØIK har en unik tilgang til rekruttering og talenttiltrækning. Vi kombinerer vores mangeårige erfaringer indenfor search & selection og organisatorisk læring ved at inkludere et onboarding-forløb for finalekandidaten som en integreret del af search & selection.

Onboarding-forløbet er et skræddersyet læringsprogram, som er baseret på en 360°-analyse af jobprofilen gennem interview med ledere og nøglemedarbejdere i din virksomhed. Ved på denne måde at kombinere vores erfaringer med læring og en detaljeret foranalyse opnår vi et bredere udvalg af talent, et bedre match mellem kandidat og job og en bedre start på ansættelsen for både kandidat og virksomhed. Det er vores opfattelse, at der i branchen ofte tænkes for snævert og traditionelt i forhold til ønske-kandidater, og at kandidatudvalget derved bliver unødigt begrænset. Det integrerede onboardingforløb er også din virksomheds garanti for den optimale sparring, og vores garanti for at finde de rigtige kandidater. Læs mere om vores tilgang til search & selection her.

International rekruttering

HJORT & FRØIK kan supplere din virksomheds rekrutteringsindsatser med international rekruttering, hvor vi hjælper virksomheder med at finde, tiltrække og rekruttere talent og arbejdskraft fra andre EU-lande til job hos virksomheder og organisationer i Danmark.

Vi finder og tiltrækker løbende kandidater, som har et ønske om at arbejde i et andet EU-land – eller måske bare er åben for idéen. Vi informerer dem om Danmark, vores arbejdsmarked, samfund, kultur og mulighederne for at få interessant og udviklende arbejde her.

Vi aktiverer vores internationale kandidater og vores netværk i forhold til behovet i netop din virksomhed og mulighederne her. Din virksomheds brand, kultur og behovet for ressourcer indenfor bestemte fagområder markedsføres i lande, hvor der er mange veluddannede, unge mennesker, som får markant lavere løn og mindre attraktiv karriere, end hvad de kan opnå i Danmark. I EU er lande som Portugal, Spanien og Tyskland oplagte lande at tiltrække unge talenter fra. Læs mere om vores tilgang til international rekruttering her.

HJORT & FRØIK kombinerer vores mangeårige erfaringer indenfor search & selection og organisatorisk læring ved at inkludere et onboarding-forløb for finalekandidaten som en integreret del af search & selection.

Læs mere her

HJORT & FRØIK supplerer virksomhedernes rekrutteringstiltag med international rekruttering, hvor vi hjælper virksomheder med at finde, motivere og rekruttere talent og arbejdskraft fra andre lande til job hos virksomheder i Danmark.

Læs mere her

HJORT & FRØIK kan hjælpe, når nye strategiske initiativer, digitaliseringsprojekter eller andre forandringer skal sifte gear fra et afgrænset implementeringsprojekt til en idriftsættelse i organisationen.

Læs mere her

HJORT & FRØIK har stor erfaring og kompetence indenfor både organisationsudvikling, læring og teknologi-implementering og ledelsessparring, som vi sammensætter til effektfuld og relevant organisations- og lederudvikling.

Læs mere her

Vi afholder løbende kurser indenfor vores ekspertise-områder. Det kan fx være indenfor lederudvikling, organisationsudvikling, rekruttering eller onboarding.

Læs mere her

HJORT & FRØIK’s øvrige ydelser

Udover search & selection er vores kompetencer og erfaringer fokuseret indenfor organisatorisk læring, teknologi-implementering og organisations- og lederudvikling. Det er vores fokus at skabe udvikling, vækst, fremdrift, motivation og kompetencer i krydsfeltet mellem organisation, team, medarbejdere, ledere, forretning, kultur, strukturer og teknologi.

HJORT & FRØIK’s tilgang er at se forandringer i organisationer i et bredt forretningsmæssigt perspektiv, hvor de enkelte delelementer og handlinger kan ses som sammenhængende og indbyrdes afhængige – som en større eller mindre kulturtransformation. Igennem at fokusere på forandringen som en kulturtransformation opnår vi at få belyst nøglefaktorer, som ved en koordineret og sammenhængende indsats kan bringes til at spille sammen og understøtte hinanden.

Vores 5 kerneområder

Vores kunder er private virksomheder og offentlige organisationer, som har behov for at gennemføre større eller mindre forandringer, eller som har behov for support til at tiltrække og opbygge de nødvendige kompetencer og talenter. Opgaverne, som vi løser, er ofte komplekse og altid kundetilpassede, da ingen organisation er helt ens. Vi har beskrevet vores kompetencer og rådgivning indenfor 5 kerneområder, som du kan læse mere om via boksene til højre herfor.

Vi er dog helt bevidste om, at disse områder ofte overlapper hos vores kunder. Og at elementer af de forskellige områder er i spil i de fleste af vores kunders organisationer i forskellige variationer. Vi er derfor bevidste om, at vores rådgivning altid er og vil være tilpasset situationen.

Vores værdier

Vi samarbejder med vores kunder i øjenhøjde på alle niveauer i organisationen. Vi har et innovativt, positivt og åbent syn på de udfordringer og/eller forandringer, vores kunder står overfor – baseret på et stærkt etisk fundament, høj faglighed og stor erfaring i forhold til organisation, team, medarbejdere, ledere, forretning, kultur, strukturer og teknologi.

Når vi igangsætter en opgave bruger vi allerførst tid på en grundig analyse af situationen og de underliggende faktorer og organisatoriske sammenhænge. Det er vores erfaring, at denne tid kommer godt tilbage, da vi på denne måde skaber et solidt fundament for samarbejdet og opgaveløsningen.

Fælles for vores rådgivning og ydelser er, at vi oftest arbejder med vores kunder, der hvor kompleksiteten i organisationen og forretningen er størst – og hvor potentialet for mulig gevinstrealisering er stort. Vi er eksperter i at træde til, når situationer er på vej til at spidse til, og/eller når de forventede resultater udebliver.

Du kan læse mere om vores kerneområder ved klikke på dem i felterne til højre.

Eller du kan læse om vores team ved at klikke her.

Ønsker du vores kontaktinformationer, så klik her.

**

null

Search & Selection

Klik her, for at få mere at vide

null

International Rekruttering

Klik her, for at få mere at vide

null

Organisatorisk læring & teknologi-implementering

Klik her, for at få mere at vide

null

Organisations- og lederudvikling

Klik her, for at få mere at vide

null

Kurser

Klik her, for at få mere at vide