Skab forandringer, resultater og sammenhængskraft i din virksomhed

HJORT & FRØIK har stor erfaring og kompetence indenfor både organisationsudvikling, læring og teknologi-implementering og ledelsessparring, som vi sammensætter til effektfuld og relevant organisations- og lederudvikling.

HJORT & FRØIK’s lederudviklingsprogrammer og ledelsessparring tager altid udgangspunkt i konkrete situationer i den virkelighed, som lederen skal lede og skabe resultater i.

Hvis du oplever et behov for at ”klæde” dine ledere endnu bedre på til at skabe forandringer, resultater og sammenhængskraft i din virksomhed, så spørg os til råds.

HJORT & FRØIK kombinerer vores mangeårige erfaringer indenfor search & selection og organisatorisk læring ved at inkludere et onboarding-forløb for finalekandidaten som en integreret del af search & selection.

Læs mere her

HJORT & FRØIK supplerer virksomhedernes rekrutteringstiltag med international rekruttering, hvor vi hjælper virksomheder med at finde, motivere og rekruttere talent og arbejdskraft fra andre lande til job hos virksomheder i Danmark.

Læs mere her

HJORT & FRØIk kan hjælpe, når nye strategiske initiativer, digitaliseringsprojekter eller andre forandringer skal sifte gear fra et afgrænset implementeringsprojekt til en idriftsættelse i organisationen.

Læs mere her

HJORT & FRØIK har stor erfaring og kompetence indenfor både organisationsudvikling, læring og teknologi-implementering og ledelsessparring, som vi sammensætter til effektfuld og relevant organisations- og lederudvikling.

Læs mere her

Vi afholder løbende kurser indenfor vores ekspertise-områder. Det kan fx være indenfor lederudvikling, organisationsudvikling, rekruttering eller onboarding.

Læs mere her

Realiseringen af de ønskede resultater kræver målrettet organisations- og lederudvikling

Organisatoriske forandringer, strategiske tiltag, ønsker om udvikling, fremdrift og/eller etablering af ny forretning kan være mangeartede, men realiseringen af de ønskede resultater og initiativer starter og slutter altid med ledelsen og den enkelte leder.

Vores erfaring er, at når lederen naturligt skal være omdrejningspunkt for realiseringen af ”det nye”, så har lederen ofte i en overgangsfase nytte af målrettet opkvalificering, sparring, støtte og/eller ekstra hænder i forhold til implementeringen af ”det nye” i en hverdag, hvor ”business-as-usual” også skal passes.

HJORT & FRØIK har stor erfaring og kompetence indenfor både organisationsudvikling, læring og teknologi-implementering og ledelsessparring, som vi sammensætter til effektfuld og relevant organisations- og lederudvikling. Det er nemlig vores erfaring, at den optimale og mest relevante organisations- og lederudvikling bedst sker, når der arbejdes målrettet i virksomhedens egen kontekst i forhold til de konkrete forandringer og resultater, som ønskes opnået – frem for i forhold til mere generelle lederfærdigheder og -kompetencer.

Derfor tager HJORT & FRØIK’s lederudviklingsprogrammer og ledelsessparring altid udgangspunkt i konkrete situationer i virksomheden og den virkelighed, som lederen skal lede og skabe resultater i. Står organisationen overfor forandringer, som påvirker på tværs af hele organisationen, er det vigtigt, at lederen bliver ”klædt på” i forhold til, hvordan ”det nye” kommer til at påvirke ikke bare lederens egne medarbejdere og områder, men også hvilke effekter ”det nye” vil få for medarbejdere på tværs af organisationen, og at der bliver lejlighed til at evaluere og måske gentænke måden, man arbejder og samarbejder på, samt eventuelle behov for nye kompetencer og nytænkning.

HJORT & FRØIK’s organisations- og lederudvikling er målrettet virksomhedens egne udfordringer

Skab sammenhængskraft på tværs af virksomheden

Vores fokus er ud over den enkelte leder og dennes kompetencer, også medarbejdere, ledergruppen eller lederteamet, og hvordan teams internt og teams på tværs af organisationen kan supplere, udfordre og støtte hinanden – og samtidig skabe en sammenhængskraft på tværs af virksomheden.

Derfor har HJORT & FRØIK’s lederudviklingsprogrammer fokus på at udvikle og styrke fælles forståelse, samarbejde og teamånd opad, til siden og nedad i organisationen. Vores tese og udgangspunkt er, at ingen leder alene er den ”perfekte” leder, som kan løfte virksomheden videre alene. Men sammen kan lederteams, der deler en sammenhængende forståelse for de udfordringer, som virksomheden står overfor, samarbejde, supplere, komplementere og løfte hinanden til at skabe de ønskede resultater og forandringer hurtigere og mere effektfuldt.

På den organisatoriske side tager vores udviklingsprogrammer udgangspunkt i ”den lærende organisation”, som kan beskrives som vekselvirkningen mellem individuel læring hos den enkelte leder og/eller medarbejder, og hvordan denne individuelle læring efterfølgende inkorporeres i virksomheden/organisationens handlinger, erfaringer, viden og metoder. ”Den lærende organisation” forudsætter et åbent og nysgerrigt læringsmiljø, hvor det er OK at begå fejl og lære af dem for derigennem at skabe og videreudvikle på virksomhedens kultur – herunder gennemføre transformative forandringer i et miljø, hvor den enkelte kan føle sig sikker og tryg ved sine opgaver, og hvor den enkelte kan opnå anerkendelse for at bidrage med sine ideer, erfaringer og viden til organisationens udvikling.

Den lærende organisation

Virksomhedens kernekompetencer

En vigtig faktor er også, at lederne får lejlighed til at vurdere, hvor vigtige kernekompetencer er placeret i virksomheden, og hvordan de kan fastholdes og anvendes bedst muligt, samt hvordan udefrakommende kompetencer kan bringes ”i spil”. Her er det HJORT & FRØIK’s opfattelse, at ledere ofte kigger efter nye kompetencer i en alt for snæver kontekst og i en for smal målgruppe. Her vil vi gerne bidrage med at udvide spændet i profiler/kompetencer, som kan bidrage positivt til organisationens udvikling.

Sammenfattende er der i HJORT & FRØIK’s lederudviklingsprogrammer meget ”på tallerkenen” og mange sammenhænge at forholde sig til som leder i en virksomhed eller organisation i forandring. Her er HJORT & FRØIK’s styrke at ”klæde lederen på” og hjælpe med at arbejde på tværs, så sammenhængskraften øges, og organisationen kan få opgaverne til at flyde bedre og udviklingen til at forankres.

Hvis du oplever et behov for at ”klæde” dine ledere endnu bedre på til at skabe forandringer, resultater og sammenhængskraft i din virksomhed, så spørg os til råds.

Du kan også klikke her og læse mere om Search & Selection, International Rekruttering eller Organisatorisk læring og teknologi-implementering.

Gå tilbage til forsiden