Kurser

Vi afholder løbende kurser indenfor vores ekspertise-områder. Det kan fx være indenfor lederudvikling, organisationsudvikling, rekruttering eller onboarding. Ønsker du dialog om vores kursusmuligheder, så kontakt os.

Lederudviklingskurser

Vi afholder både lederkurser for ledergrupper fra samme virksomhed og åbne kurser med ledere fra forskellige virksomheder.

Kommer I fra samme virksomhed vil lederkurset blive tilpasset virksomhedens behov og tage udgangspunkt i ledergruppens temaer, som vil blive afdækket inden kursusstart. Vi afholder kurserne tæt på din virksomhed, eller hvor det giver bedst mening for jer. Kontakt os for nærmere dialog om lederudvikling i din virksomhed.

Ønsker du at deltage på et åbent kursus i lederudvikling kan du tilmelde dig kurset i personligt lederskab, som er beskrevet herunder

Vi afholder fx kurser i:

Du kan læse mere om vores kurser indenfor lederudvikling og lederkurset: Din personlige lederudvikling på denne side

Kontakt os for yderligere information om mulighederne for kurser indenfor organisationsudvikling

Kontakt os for yderligere information om mulighederne for kurser indenfor rekruttering

Kontakt os for yderligere information om mulighederne for kurser indenfor onboarding

Kontakt os for yderligere information om mulighederne for kurser indenfor medarbejderfastholdelse

Lederkursus:
Din personlige lederudvikling

Trives du i rollen som leder, og hvor godt kender du dine egne evner og kompetencer som leder? Hvad ligger der i at være en god leder, og i hvor høj grad tager du ansvar for din egen udvikling?

Udvikling, selvindsigt og evnen til at stille skarpt er faktorer, som vi i HJORT & FRØIK arbejder med, for at du som leder kan opnå en bedre selvforståelse/indsigt og derigennem blive en bedre leder, som er i stand til at se sine medarbejdere, som de er. (Jo bedre du kender dig selv, jo tydeligere ser du andre).

I HJORT & FRØIK klæder vi dig på til at se tingene i et andet perspektiv og samtidig blive i stand til at mærke efter, hvad den rigtige ledelsesbeslutning er i den pågældende situation.

Kunsten at kende sig selv og sine udviklingspunkter er det vigtigste trin i at blive en bedre leder. En af de største udfordringer som leder er, hvis du ikke er nysgerrig på at lære dig selv bedre at kende. Fokus bør derfor ligge i din egen lederudvikling, for at du kan støtte dine medarbejdere i deres personlige udvikling.

Hvor langt skal man som leder gå i sine relationer til sine medarbejdere? Som leder finder du svaret inde i dig selv. Derfor er selvrefleksion, opmærksomhedstræning ift. grundfølelserne (vrede, glæde, angst og sorg) dit kommende svar på, hvordan du fremadrettet bliver bedre i stand til at træffe beslutninger. Hvis du mærker efter og finder svaret i dig selv, sikrer du, at du har hele dig selv med i de beslutninger, du træffer.

Groft sagt er det at kunne stole på sig selv, turde udfordre og samtidig være i stand til at mærke, hvornår ens egen grænse er nået, i kombination med evnen til at spørge ind, lytte og forstå alle faktorer, som tilsammen gør dig til en stærk, nærværende, autentisk og oprigtig leder. En leder, som ikke er bange for at bevæge sig ud af comfort-zone og agere og handle efter, hvad dit indre kompas guider dig til.

Dit indre kompas vil blive din nye ven – en ven, som du altid har med dig – uanset situationen og omgivelserne. Du vil sammen med os opleve sider af dig selv, som du måske ikke tidligere har turdet dykke ned i eller måske ikke var bekendt med.

Vi sammensætter som udgangspunkt kursushold med ledere fra forskellige virksomheder. Vi lægger stor vægt på, at skabe et etisk og moralsk frirum for kursusdeltagerne, hvor I kan bruge hinandens styrker og opbygge en stærk gruppedynamik og et netværk, hvor du kan føle dig tryg, set og hørt, og hvor du kan opnå konstruktiv feedback og dybdegående sparring fra dine medkursister og instruktører.

KURSET HENVENDER SIG TIL:

 • Ledere, som ønsker at udvikle deres personlige lederskab og blive en stærk, nærværende, autentisk og oprigtig leder.
 • Ledere, som ønsker at blive bedre til at træffe de rigtige beslutninger og have sig selv med i disse beslutninger.
 • Ledere, som ønsker at blive en del af et ledelsesnetværk, hvor du opnå konstruktiv feedback og dybdegående ledelsessparring

FORUDSÆTNINGER:

 • Du har personaleansvar og ønsker at arbejde med dig selv i forhold til at styrke dit personlige lederskab.
 • Du har en åben, nysgerrig og positiv indstilling til at lære dig selv og andre bedre at kende.
 • Du kan se gevinsten i at være en del at et tillidsfuldt og dynamisk ledelsesnetværk, hvor du kan være ærlig omkring dig selv og de ledelsesmæssig udfordringer, som du løbende står overfor.

KURSUSINDHOLD

Vores program indeholder følgende hovedelementer:

 • Leder- og personprofilanalyse – ca. 14 dage før kursusstart besvarer du en online leder- og personprofilanalyse (analyseværktøjet NEO-PI3), og inden kursusstart giver vi dig individuel feedback på din profil og tager en første udviklingssnak med dig, hvor vi danner os et første indtryk af dig som leder og person og får beskrevet de udviklingspunkter, som du gerne vil arbejde med på kurset.
 • Hjemmeopgave – inden kursusstart. Forberedelse af en præsentation af dig selv: Hvem er du, hvad står du for, hvad er vigtigt i dit liv og dit lederskab lige nu. Hvilken rejse er du på? Udviklingsmål i forhold til din lederrolle.
 • Udviklingsforløb, 1. del, 3 dage – Lær dig selv, din lederstil og dine følelser bedre at kende. Vi arbejder bl.a. med:
  • Din personlige lederstil
  • At have sig selv med, at kunne mærke og se sig selv og andre
  • Egne grænser, etik og værdier – virksomhedens værdigrundlag og kultur
  • At være åben, imødekommende, tilstedeværende og rummelig,
  • Kommunikation: Spørge ind, lytte, reflektere og forstå
  • Samarbejde med andre og at drage nytte af forskelligheder
 • Hjemmearbejde og refleksion
 • Udviklingsforløb, 2. del, 3 dage – Præsentation af dit forløb siden sidst: Hvad er lykkes, og hvor kniber det. Nye arbejdsmål i forhold til din lederrolle. Ser du nye perspektiver eller sider af dig selv? Vi arbejder videre med de emnerne fra 1. del af kurset og arbejder desuden med:
  • Åbenhed i forhold til at arbejde med sig selv og andre, og samtidig passe på sig selv
  • Etisk og moralsk frirum
  • Balance mellem hoved, hjerte og krop
  • Håndtering af situationer, som fortsat føles svære eller fastlåste
  • Faresignaler i form af f.eks. mistrivsel, stress, manglende motivation eller lignende
 • Opfølgende møde – Vi afholder et individuelt, opfølgende møde 14 dage til 1 måned efter kursets afslutning, evt. med aftale om et videre forløb.
 • Netværksmøde – Som en ekstra mulighed opfordrer vi til, at du bevarer relationen til dine medkursister gennem løbende netværksmøder. Vi faciliterer det første netværksmøde (1/2-dag), som vi anbefaler afholdes hos en af kursisternes virksomhed ca. 1 måned efter sidste kursusdag.