Høj beskæftigelse skaber mangel på arbejdskraft

Den høje beskæftigelse i Danmark, udvikling af befolkningens demografi samt ønske om fortsat udvikling af vores velfærdssamfund har medført stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft samt en lang række stillinger, hvor det tager lang tid at besætte en stilling, eller hvor stillinger slet ikke kan besættes. Der er således generelt stor mangel på arbejdskraft i Danmark indenfor mange fagområder, og de fleste prognoser viser, at manglen på arbejdskraft vil tiltage yderligere frem mod 2030, hvor der vil mangle ca. 90.000 medarbejdere i Danmark.

International rekruttering tilfører ny arbejdskraft og nyt talent til Danmark

HJORT & FRØIK kan supplere din virksomheds rekrutteringsindsatser med international rekruttering, hvor vi hjælper virksomheder med at finde, tiltrække og rekruttere talent og arbejdskraft fra andre EU-lande til job hos virksomheder og organisationer i Danmark.

Udover at skaffe virksomheder ressourcer, som måske ellers kan være vanskelige at rekruttere, så kan international rekruttering være med til at sikre, at det danske arbejdsmarked på et samfundsmæssigt niveau netto tilføres flere ressourcer, mere arbejdskraft og flere talenter, i stedet for at virksomhederne i Danmark plukker talenter fra hinanden, hvilket blot betyder, at arbejdskraften flytter rundt mellem virksomhederne, hvilket ofte fører til en stigende lønspiral og dårlig udnyttelse af de ressourcer, som findes i Danmark.

Danmark er et attraktivt land og arbejdsmarked for mange EU-kandidater

Vi finder og tiltrækker løbende kandidater, som har et ønske om at arbejde i et andet EU-land – eller måske bare er åben for idéen. Vi informerer dem om Danmark, vores arbejdsmarked, samfund, kultur og mulighederne for at få interessant og udviklende arbejde her. I Danmark har vil nemlig et arbejdsmarked som på mange punkter er attraktivt for mange EU-borgere, især for borgere fra andre EU-lande længere sydpå.

  • Højt lønniveau
  • Høj levestandard
  • Stort fokus på talent- og karriereudvikling
  • Høj grad af digitalisering og teknologiudvikling
  • Moderne ledelse med mere medbestemmelse til medarbejderne
  • Sikkert og veletableret demokrati
  • Velfungerende offentlig service indenfor fx børnepasning, uddannelse og sundhed
  • En arbejdskultur med stor frihed under ansvar og work/life-balance

International rekruttering fremmer diversitet og bæredygtighed i din virksomhed

Virksomhedens brand, kultur og behovet for ressourcer indenfor bestemte fagområder markedsføres i lande, hvor der er mange veluddannede, unge mennesker, som får markant lavere løn og mindre attraktiv karriere, end hvad de kan opnå i Danmark. I EU er lande som Portugal, Spanien og Tyskland oplagte lande at tiltrække unge talenter fra.

Denne tilgang giver udover adgang til flere kvalificerede kandidater også mulighed for at markedsføre din virksomhed og dets brand aktivt på internationalt plan, ligesom ansættelse af internationale kandidater vil medvirke til at fremme diversitet og bæredygtighed i din virksomhed

Internationale kandidater kan være et supplement i forhold til mange ledige stillinger

Når vi arbejder med internationale kandidater, arbejder vi sammen med din virksomhed på at identificere en række konkrete profiler eller åbne stillinger i virksomheden, som er udfordrende at besætte, og som kan samles til en større fællesnævner fx ”teknikere indenfor el, bygge eller anlæg”, ”maskiningeniører” eller ”SW-udviklere” eller et andet område.

Vi aktiverer vores internationale kandidater og vores netværk i forhold til behovet i netop din virksomhed og mulighederne her. Den fundne pulje kan derfra matches ind på de mest relevante stillinger i din virksomhed i forhold til deres kompetence og indgå som kandidater til de relevante stillinger som supplement til de kandidater, som selv ansøger direkte, eller som du/I måske finder på anden vis. Bliver en af de internationale kandidater ikke valgt til den første stilling, kan de måske bruges på den næste stilling – eller den næste.

HJORT & FRØIK støtter etableringen af en ny hverdag og arbejdsliv i Danmark

Internationale kandidater har stor glæde af ekstra støtte og onboarding i forbindelse med det nye job i din virksomhed. De skal jo ikke kun starte nyt arbejde, men også starte en ny hverdag i et nyt land. I HJORT & FRØIK arbejder vi sammen med din virksomhed og den nye medarbejder om at gøre flytning, integration og onboarding i Danmark og din virksomhed så hurtig og smidig som mulig.

Har du ledige stillinger, som du oplever at være svære at besætte, så kontakt os for at se, om international rekruttering kan være en mulig løsning. Måske er det en kombination af flere tiltag, som gør, at I lykkes med at finde den/de rette kandidat(er).

Klik her for at kontakte os om international rekruttering.

Du kan også klikke her og læse mere om Search & Selection, Organisatorisk læring og teknologi-implementering eller Organisations- og lederudvikling.

Gå tilbage til forsiden

HJORT & FRØIK kombinerer vores mangeårige erfaringer indenfor search & selection og organisatorisk læring ved at inkludere et onboarding-forløb for finalekandidaten som en integreret del af search & selection.

Læs mere her

HJORT & FRØIK supplerer virksomhedernes rekrutteringstiltag med international rekruttering, hvor vi hjælper virksomheder med at finde, motivere og rekruttere talent og arbejdskraft fra andre lande til job hos virksomheder i Danmark.

Læs mere her

HJORT & FRØIk kan hjælpe, når nye strategiske initiativer, digitaliseringsprojekter eller andre forandringer skal sifte gear fra et afgrænset implementeringsprojekt til en idriftsættelse i organisationen.

Læs mere her

HJORT & FRØIK har stor erfaring og kompetence indenfor både organisationsudvikling, læring og teknologi-implementering og ledelsessparring, som vi sammensætter til effektfuld og relevant organisations- og lederudvikling.

Læs mere her

Vi afholder løbende kurser indenfor vores ekspertise-områder. Det kan fx være indenfor lederudvikling, organisationsudvikling, rekruttering eller onboarding.

Læs mere her