Få organisationen med på det nye

Den teknologiske udvikling, markedsforandringer og virksomheders forandringsønsker udvikler sig hurtigere, end det enkelte menneske kan følge med. Men på trods af dette afsættes der ofte kun få ressourcer til at få de enkelte afdelinger, teams og medarbejdere ”med” på det nye.

Når nye strategiske initiativer, digitaliseringsprojekter eller lignende ledelsesmæssige tiltag besluttes og gennemføres er ledelsen typisk involveret i forskellig grad, og en projektchef og hans/hendes team og få andre udvalgte medarbejdere er dybere involveret, ofte i tekniske og/eller strukturelle detailspørgsmål, mens den store del af organisationen kun har været sporadisk eller slet ikke involveret.

Når teknologi-implementeringen skal skifte gear

Men ofte afhænger realiseringen af de ønskede gevinster, som har drevet beslutningen og gennemførelsen af projektet, af at få hele eller store dele af organisationen ”med”. Så hvor den initiale implementering af en ny teknologi, digitalisering eller strategisk forandring kan startes og formes i et mere eller mindre afgrænset projekt, så skal implementeringen på et tidspunkt skifte gear i forhold til involvering af større dele af organisationen. Det er her, hvor strategien, systemet og planerne møder virkeligheden, hverdagen, organisationen og den forretning, som skal bevare kadencen og fortsat levere resultater samtidig med at forholde sig til ”det nye”. Det er her, hvor implementeringen ofte taber fart eller møder modstand. Og det er her, hvor HJORT & FRØIK typisk kommer ind i billedet. I skiftet fra implementeringen af en teknologi eller forandring fra et afgrænset projekt til en større organisatorisk idriftsættelse ændrer behovet for organisatoriske, lærings- og implementeringskompetencer og erfaringer sig nemlig markant.

HJORT & FRØIK’s model for organisatorisk læring

I HJORT & FRØIK arbejder vi med en model, der kombinerer den/de nye teknologier eller forandringer med øje for de ønskede forretningsmæssige gevinster med en opbygning af en respektfuld forståelse for præmisserne for de enkelte ledere, afdelinger, teams og medarbejdere i forhold til, hvordan det nye bedst kan bringes til at give mening og værdi i netop deres del af organisationen. I gennem dette kan ”gappet” mellem den nuværende implementeringsstatus af teknologier og forandringer på den ene side og organisationens nuværende parathed, kompetencer, strukturer og arbejdsgange på den anden side identificeres og adresseres.

Målrettet motivation, kompetenceopbygning og opkvalificering er ofte et omdrejningspunkt for den læring hos de enkelte ledere og medarbejdere, som er nødvendig for at skabe fremdrift. Her er teknologileverandørens produkttræning eller ledelsens strategipræsentation sjældent tilstrækkelig i forhold til at skabe den læring, refleksion og efterfølgende handling hos den enkelte leder eller medarbejder, som er nødvendig for at sikre den ønskede organisatoriske implementering.

HJORT & FRØIK har mange års erfaring indenfor, hvordan organisationer kan udvikle sig gennem dialog, udvikling og tilpasning af læringsinitiativer – ud fra både klassisk anerkendte og de nyeste principper for læringsmiljøer, voksenlæring, pædagogik og didaktik. Derigennem kan vi sammen med organisationen skabe de nødvendige, kraftfulde læringsredskaber og læringsindsigter, som den organisatoriske implementering kan dreje omkring i forhold til at skabe den ønskede fremdrift i organisationen.

HJORT & FRØIK’s train-the-trainer koncept

Organisatorisk implementering er sjældent et ”quick fix”. Derfor er det en vigtig del af implementeringen, at forandringerne og udviklingen bringes til at ”leve” ude i den enkelte afdeling eller det enkelte team. I HJORT. & FRØIK arbejder ud fra et train-the-trainer koncept, hvor ledere og medarbejdere med de bedste kompetencer i forhold til det faglige, læring, forandringer, teknologier og andre relevante parametre bringes i spil i forhold til at gå forrest for forandringerne og læringen i organisationen. HJORT & FRØIK har mange års erfaring i at identificere de personer i organisationen, der har de bedste forudsætninger, faglige kompetencer og personlige egenskaber, der kan inddrages og opkvalificeres indenfor både ”det nye”, læringsmæssige virkemidler og den nødvendige forretningsmæssige governance, så disse personer kan bære fanen i den enkelte afdeling eller team videre, når HJORT & FRØIK ikke længere er involveret.

Hvis du ønsker hjælp til implementeringen af ”det nye” i din organisation, eller måske har et projekt, hvor de ønskede gevinster eller resultater udebliver, så spørg os til råds.

Du kan også klikke her og læse mere om Search & Selection, International rekruttering eller Organisations- og lederudvikling.

Gå tilbage til forsiden

HJORT & FRØIK kombinerer vores mangeårige erfaringer indenfor search & selection og organisatorisk læring ved at inkludere et onboarding-forløb for finalekandidaten som en integreret del af search & selection.

Læs mere her

HJORT & FRØIK supplerer virksomhedernes rekrutteringstiltag med international rekruttering, hvor vi hjælper virksomheder med at finde, motivere og rekruttere talent og arbejdskraft fra andre lande til job hos virksomheder i Danmark.

Læs mere her

HJORT & FRØIk kan hjælpe, når nye strategiske initiativer, digitaliseringsprojekter eller andre forandringer skal sifte gear fra et afgrænset implementeringsprojekt til en idriftsættelse i organisationen.

Læs mere her

HJORT & FRØIK har stor erfaring og kompetence indenfor både organisationsudvikling, læring og teknologi-implementering og ledelsessparring, som vi sammensætter til effektfuld og relevant organisations- og lederudvikling.

Læs mere her

Vi afholder løbende kurser indenfor vores ekspertise-områder. Det kan fx være indenfor lederudvikling, organisationsudvikling, rekruttering eller onboarding.

Læs mere her